Ayyapı siz değerli müşterilerimize yasa gereği zorunlu olan enerji kimlik belgesini ücretsiz olarak sunmaktadır.

Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketim ve karbon salınım sınıfını gösteren belgedir. 01.01.2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış tüm binalar (mevcut bina) için enerji kimlik belgeleri enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. Bu binaların tümü 2017 yılı sonuna kadar enerji kimlik belgelerini almak zorundadır. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar (yeni bina) ise yapı kullanım izni (iskan) belgesi almak için enerji kimlik belgelerini almış olmalıdırlar.

Enerji kimlik belgesi alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu belgeyi düzenleyecek kurumun seçimidir. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi düzenleyecek kurum Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketi olmalıdır. Yeni binalarda ise EVD şirketleri tarafından eğitilmiş ve EKB Uzmanı olarak yetkilendirilmiş proje müellifi olarak görev yapmakta olan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları enerji kimlik belgesi (EKB) düzenleyebilir. Enerji kimlik belgenizi alırken, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesini, yeni binalar için ise EKB Uzmanı  belgesini sorgulamayı ihmal etmeyiniz.

Dikkat !

Enerji kimlik belgesi üzerinde bulunan değerler ile belgeye sahip olan bina arasında farklılıklar olması durumu bakanlık tarafından yapılan denetimlerde tespit edildiğinde: binanın en geç bir yıl içerisinde enerji kimlik belgesine uygun hale getirilmesi yasal bir zorunluluktur.

Enerji kimlik belgesini ne zaman almalıyım ?

Yeni binalarda iskan (yapı kullanım) izni alınması için enerji kimlik belgesi bir zorunluluktur. Bina ruhsat tarihinden yapımı tamamlanana kadar geçen süreç içerisinde enerji kimlik belgesi temin edilmelidir.

Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre verilmiştir. Ancak alım-satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesi ibrazı gerekmektedir. Dış cephe mantolaması yaptırmayı düşünen veya yaptıran bina yönetimleri enerji tüketim sınıflarındaki iyileştirmeyi enerji kimlik belgesi ile görebilirler. Ayrıca yapılacak yasal düzenlemelerle enerji tüketimi düşük olan yapılardan daha az vergi alınması sağlanacaktır. Bu düzenleme sonrasında vergi avantajından yararlanmak isteyen mülk sahiplerinden de enerji kimlik belgesi talep edilecektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde mevcut binalar için de vakit kaybeden enerji kimlik belgesi temin edilmelidir.