İZODER PROJE FAALİYETLERİ

İZODER, Yalıtım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin, ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve yenilikçi ürünler, teknolojik hizmet altyapısı, nitelikli işgücü ve haksız rekabetin önlenmesi ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu bilinçle hareket eden İZODER, bahsedilen alanlarda sektöre katkı sağlamak amacıyla AB ve yerel fonlardan sağlanan finansmanlarla projeler almakta ve yürütmektedir. İZODER bünyesinde Stratejik İş Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri başlığı altında gerçekleştirilen projeler ve elde edilen çıktıların yalıtım sektörünün gelişimine sağladığı katkılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir